ИНФИНОКС Түншүүд

Эх сурвалж

Манай маркетингийн материал бол манай брендийн илэрхийлэл. Эдгээр материалыг өөрчлөн сайжруулж, мэдээлэл цуглуулан, орлого олох үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд ашиглах боломжтой. Дан ганц үгээр илэрхийлэх нь хангалтгүй. Тэдэнд өөрийн үнэ цэнийг харуул.

Баннер & Постер

Манай Аффилиет & IB платформуудаас хэрэгцээтэй бүх маркетингийн хэрэгсэлд нэвтрэн ашиглах боломжтой.

conversion
Оновчтой
хөрвүүлэлт
user-cash-scale-unbalance
Бренд
хөшүүрэг
html-5
HTML5
формат
mobile

Маркетинг

Зөвлөгөө, мэдээлэл хэрэгтэй байна уу? Ямар нэг өвөрмөц зүйл бүтээхийг хүсэж байна уу? Манай маркетингийн багтай холбогдох.