Infinox Partners

Chương trình đối tác liên kết

Trở thành đơn vị liên kết của INFINOX có nghĩa là bạn có thể kiếm được một số khoản hoa hồng cao nhất trong ngành. Chương trình CPA đảm bảo tỷ lệ đều đặn cho mọi khách hàng mới mà bạn giới thiệu, an toàn khi biết họ đang tham gia một nhà môi giới được quản lý.

Cấu trúc CPA

Hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi để chọn một kế hoạch CPA phù hợp nhất với bạn hoặc thảo luận về một giải pháp dành riêng cho bạn.

Kế hoạch CPA bao gồm

icon
FTD thấp
icon
CPA cao
icon
Khối lượng giao dịch tiêu chuẩn thấp

Những lợi ích khi trở thành Affiliate

Cổng IB riêng
Cổng IB riêng
Trực tiếp theo dõi khách hàng
Trực tiếp theo dõi khách hàng
Thanh toán chiết khấu thường xuyên
Thanh toán chiết khấu thường xuyên
Nhà quản lí quan hệ
Nhà quản lí quan hệ
Cung cấp nhiều tài sản
Cung cấp nhiều tài sản
Liên kết theo dõi chuyên dụng
Liên kết theo dõi chuyên dụng

Bạn muốn trò chuyện?

Gửi tin nhắn cho chúng tôi hoặc trò chuyện ...