Giải pháp MAM / PAMM của IX

Trở thành người quản lý quỹ với IX Partners

IX Giải pháp tài khoản được quản lý MAM / PAMM

Nếu bạn là người quản lý tài chính hoặc có khách hàng muốn bạn quản lý các giao dịch của họ thì giải pháp MAM/PAMM của IX Partners là dành cho bạn.

Các giải pháp tài khoản được quản lý của chúng tôi cung cấp cho khách hàng tùy chọn kết nối tài khoản của họ và cho phép bạn cung cấp giải pháp dịch vụ đầy đủ.

MAM là gì?

MAM (Trình quản lý nhiều tài khoản) cho phép nhiều khách hàng kết nối với một tài khoản "chính" do người quản lý danh mục đầu tư quản lý, cho phép họ nhận được những lợi ích từ kiến thức chuyên môn của mình.

PAMM là gì?

Giải pháp IX PAMM (Trình quản lý mô-đun phân bổ phần trăm) cho phép bạn chia sẻ phần trăm thu nhập của mình cho khách hàng.

Cho phép khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ dưới sự quản lý và chuyên môn của bạn.

Lợi ích của giải pháp IX Partners MP;

Cho phép bạn chia sẻ hiệu suất giao dịch của mình và thu hút khách hàng mới

Không cần thêm plugin, hãy để IX thiết lập tài khoản của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả

Nhận phí của bạn trên cơ sở hàng tuần hoặc hàng tháng

Tùy chỉnh lễ phục của bạn cho khách hàng trong cùng một PAMM

Tích hợp IB phụ của bạn với PAMM của bạn

Cho phép các Sub-IB của bạn cũng được hưởng lợi từ phí hiệu suất của chính họ

Có sẵn trên cả MT4 & MT5

Cách tài khoản PAMM hoạt động

Money Manager$100,000

Investor A$15,000

Investor B$35,000

Investor A$50,000

Make a profit$12,500

Investor A + $5,000

Investor B + $3,500

Investor C + $1,500

Performance fee - $2,500

Bạn có câu hỏi nào,chúng tôi sẵn sàng trợ giúp?

 • Số tiền mà các nhà quản lý và nhà đầu tư nhận được khi kết thúc mỗi khoảng thời gian giao dịch trước khi bồi thường được cấp là bao nhiêu?

  Xem xét tài khoản PAMM đạt được lợi nhuận 200%, người quản lý kiếm được 200% số tiền gửi ban đầu của họ, tương đương với 600 USD. Mặt khác, nhà đầu tư nhận được 200% khoản đầu tư của họ, tổng cộng là 400 USD.

 • Lãi và lỗ được phân bổ như thế nào trong tài khoản PAMM?

  Tất cả lãi và lỗ được phân phối chỉ dựa trên tỷ lệ vốn đầu tư. Trong kịch bản được đề cập, phần của người quản lý là 60% (300 USD), trong khi phần của nhà đầu tư là 40% (200 USD), dẫn đến số dư tài khoản kết hợp là 500 USD.

 • Thù lao nhà đầu tư trả cho người quản lý là bao nhiêu?

  Nhà đầu tư đền bù cho người quản lý 20% lợi nhuận của họ, tương đương 80 USD dựa trên 400 USD lợi nhuận kiếm được.

 • Các khoản thanh toán được tính như thế nào?

  Khi tất cả các tính toán, bao gồm kết quả khoảng thời gian giao dịch và khoản thanh toán thù lao, đã được hạch toán, số dư tài khoản của người quản lý và nhà đầu tư sẽ như sau:

  Số dư tài khoản của nhà đầu tư: 200 USD (đầu tư ban đầu) + 400 USD (lợi nhuận) - 80 USD (thù lao) = 520 USD.

  Số dư tài khoản của người quản lý: 300 USD (tiền gửi ban đầu) + 600 USD (lợi nhuận) + 80 USD (thù lao) = 980 USD.

1

Danh sách

Hoàn thành đơn đăng ký của bạn để trở thành một IX Partner

2

Sắp xếp

Nói chuyện với nhóm hỗ trợ đối tác cao cấp của chúng tôi để thiết lập tài khoản của bạn

3

Kết nối

Cho phép khách hàng kết nối tài khoản của họ và nhận lợi ích từ chuyên môn và kiến thức của bạn

Cách trở thành người quản lý trong 3 bước đơn giản

ĐĂNG KÝ NGAY