Cộng sự Công cụ tiếp thị

Sử dụng thư viện tài nguyên của chúng tôi để thông báo, giải thích và chuyển đổi khách hàng thông qua hoạt động hoặc sự kiện tiếp thị của bạn.

INFINOX tài sản tiếp thị

Brand Brochure

Loại tập tin:

Làm nổi bật các thông tin chính về thương hiệu INFINOX và trải nghiệm giao dịch, đồng thời cho phép khách hàng của bạn tìm hiểu thêm về các dịch vụ của chúng tôi.

Giới thiệu thương hiệu

Loại tập tin:

Xem lại các hướng dẫn của chúng tôi về cách sử dụng đúng thương hiệu INFINOX và các thương hiệu con của nó IX Social, IX Prime và IX Partners.

Nguyên tắc đối tác

Loại tập tin:

Xem lại các nguyên tắc của chúng tôi đối với tài liệu tiếp thị do đối tác sản xuất, bao gồm trang web, quảng cáo, biểu ngữ, bài báo, tài liệu quảng cáo, đề cập trên phương tiện truyền thông và PR, bài đăng trên mạng xã hội, v.v.

Bộ logo

Loại tập tin:

Tải xuống các tệp biểu trưng có độ phân giải cao với màu sắc được thương hiệu phê duyệt và kích thước thân thiện với kênh.

IX SYNC Partner Label Brochure

Loại tập tin:

IX Social - Partners only

Loại tập tin:

IX Social Guide

Loại tập tin:

IX SYNC User Guide

Loại tập tin:

IB Portal Guide

Loại tập tin:

Social Style Guidelines

Loại tập tin:

PAMM Money Manager Guide

Loại tập tin:

PAMM Investor Guide

Loại tập tin:

Instrument List / Product List

Loại tập tin:

PARTNER LOGO

Loại tập tin:

IX Social LOGO

Loại tập tin:

IX SYNC LOGO

Loại tập tin:

Tải xuống Nội dung video INFINOX

Phỏng vấn Robert Berkeley

Loại tập tin:

Kích thước tệp: 1080X1080 (Ints), 1080X1920 (Insta Reels), 1920X1080 (Youtube, FB)

Người sáng lập và Giám đốc điều hành INFINOX Robert Berkeley giải thích điều gì làm cho thị trường toàn cầu biến động, tại sao trải nghiệm giao dịch INFINOX lại khác biệt và cách chọn nhà môi giới giao dịch.

Brand Video - New Order

Loại tập tin:

Liên hệ, hỏi chúng tôi bất cứ điều gì

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, nhóm hỗ trợ
của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn 24/7.

Vui lòng liên hệ với nhóm của chúng tôi qua email.

Bạn đang tìm câu trả lời nhanh nhất cho câu hỏi của mình? Vui lòng kiểm tra trang Câu hỏi thường gặp

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua mạng xã hội!