ИНФИНОКС Түншүүд

Арилжааны Аффилиет Хөтөлбөр

Инфиноксын аффилиет гишүүн болсноор, та энэ салбарын хамгийн өндөр төлбөрийн гүйцэтгэлээс орлого олох боломжтой болж байна гэсэн үг юм. CPA хөтөлбөр нь таны танилцуулан, урьж буй шинэ харилцагч бүрд тогтмол түвшний үнэлгээг гаргаж өгөхийг батлах юм.

CPA бүтэц

ЦХҮа-ны төлөвлөгөөг сонгохын тулд манай багтай холбогдоно уу аль нь танд тохирох, эсвэл захиалгат шийдлийн талаар ярилц.

Гүйлгээний шимтгэл

өмнө 20 USD

ЦХҮа-ны төлөвлөгөөнд багтана

icon
Бага FTD
icon
ЦХҮа өндөр
icon
Шаардлага хангасан хэмжээ бага

Манай хосолмол хөтөлбөрийн давуу тал

IB портал руу шууд холбогдох
Bespoke Affiliate Broker Portal
Харилцагчаа хянах боломжтой
Харилцагчаа хянах боломжтой
Тогтмол хөнгөлөлтийн төлбөр гүйцэтгэгдэнэ
Тогтмол хөнгөлөлтийн төлбөр гүйцэтгэгдэнэ
Түншлэлийн менежер
Түншлэлийн менежер
Олон төрлийн хөрөнгө санал болгоно
Олон төрлийн хөрөнгө санал болгоно
Зориулалтын хянах холбоосууд
Зориулалтын хянах холбоосууд

Холбогдох?

Бидэнтэй холбогдох Зурвас илгээх эсвэл чат бичих боломжтой ...